Svärdsjöbygden

Detta är den största kommundelen i Falu kommun, både till ytan och till befolkningsstorleken. Hela Svärdsjöbygden har en befolkning på drygt 4 300 personer. Intresseföreningarna i byarna Svärdsjö, Svartnäs, Vintjärn, Linghed, Lumsheden och Toftbyn samarbetar i Svärdsjöbygdens utvecklingsråd som driver frågor för hela Svärdsjöbygden

Lumsheden

En långsträckt by mellan Falun och Sandviken med ett mycket driftigt föreningsliv. Det finns fotbolls-, tennis- och ishockeyplaner och en lanthandel som är navet i byn. Sista helgen i augusti genomförs den mycket välbesökta Lumshedens marknad. Den lilla campingen är väldigt uppskattad.

Toftbyn

Byn ligger i jordbruksbygd knappt 2 mil norr om Falun. Här finns skola upp till årskurs 6. Det finns en idrottsplats med fotbollsplaner och hinderbana, samt isrink. Bystugan ligger vid sjön Toftan där det finns en fin badplats, scen och dansbana.

Svartnäs

Byn är en gammal bruksort i skogsbygden ca 5 mil norr om Falun. Byn har ett aktivt föreningsliv och varje år arrangeras evenemang som Svartnäsdagen och Milrocken.


Svärdsjö

I serviceorten Svärdsjö, som sedan gammalt kallas Borgärdet, finns det många butiker med olika inriktning och personlig service. Borgärdet ligger knappt 2,5 mil norr om Falun. Här finns sådant som en stor matbutik, pizzerior, bibliotek, skola upp till klass 9, apotek, bensinsation, hotell, återvinningscentral mm. Föreningslivet är omfattande. Till Svärdsjö hör flertalet byar som Boda, Böle, Isala, Österbyn, Östansjö, Sveden, Hunsen, Hillerboda Borlänget, Arnbo mfl.

Vintjärn

I Vintjärn finns gruvhål och rock'n'roll, vacker natur och kulturhistoria. Gruvan stängdes så sent som år 1979. Här finns en gruvlave och andra industrihistoriska minnen bevarade. Folk åker långväga för att nyttja de snösäkra skidspåren under vintern. Midsommarrocken och julfesten är årligt återkommande evenemang.