ByloppisIce-cart

Historiska bilder från Linghed

Lingheds järnvägsstation 1903. Lastning av timmer till järnvägen. Flottning av timmer vid Lingheds sågverk. flygbild över sågverket och järnvägsstationen i Östra Linghed. Kraftverket i Strömmen. Nya herrgården på Ön. Bilder från Digitalt museum. 
Lingheds järnvägsstation 1903. Fotograf Gehrman, Thorvald, Tekniska museetDONJ lok 3, Fotograf Larsson O.W. Järnvägsmuseet

Nedan.

Lingheds sågverk och timmerhantering. Lingheds sågverk 1905. Översvämning vid Lingheds sågverk. Logen Hoppets stjärna innan den byggdes om till bystuga. Bygget av nya Lingbron. Flygfoto över Västra Linghed från 1956.