Linghedsfonden

Fondens syfte är att stimulera initiativ och idéer som bedöms främja en positiv utveckling samt vara till glädje och nytta för bybor och besökande.

Tanken med fonden är att alla med någon form av anknytning till Linghed kan skänka bidrag vid högtidsdagar, jubileum eller till minne av släkt och vänner.

Förutom sedvanliga gåvor till födelsedagar, begravningar, jubileum mm är fonden öppen för donationer. Det är också möjligt att skriva ett testamente med Fonden som mottagare.

Så här kan du lämna gåvor och donationer:
• Inbetalning till Bankgiro 413-2338 Linghedsfonden

Gåvor vid begravning kan lämnas till :
• Kyrkokassan Svärdsjö församling, Inustrivägen 3 i Svärdsjö
• Svärdsjö Begravningsbyrå AB, Björkvägen 2 (Svärdsjö vårdcentral) i Svärdsjö
• Lingheds Livs. – Ni som önskar lämna en gåva, fyll i Blanketten ”Till Minne Av” och lämna den tillsammans med gåvan till Lingheds Livs så förmedlas gåvan vidare till Linghedsfonden och kondoleansen till anhöriga.

Så här kan du söka om bidrag från fonden:
Ansökan om bidrag ställs till Intresseföreningen Framtid i Linghed senast den 30 april.
Blanketter för ansökan finns på Lingheds Livs.