Bygget är igång!

Byggnationen av multisportarenan i Linghed startade officiellt den 29 april 2024 då Liza Lundborg(S), Anders Lindh (M) och Susanne Martinsson (C) tillsammans med elever från Linghedsskolan tog de första spadtagen. Det mesta av arbetet kommer att ske under veckorna 20-27. 
Bygget sker i samarbetet med Allmänna arvsfonden, Falu kommun, Riksidrottsförbundet samt en hel del andra fonder och stiftelser men också privat- och företagssponsring. Se våra sponsorer längre ned på sidan. 

Följ projektet på Instagram

På projektets Instagramkonto kan du följa mer detaljerat vad som händer och planeras kring bygget av multisportarenan. 

Stöd projektet med ideéllt arbete

Så här långt har vi fått ihop över 6 miljoner kronor till projektet.  Budgeten som är satt utgår från att allt arbete med arenan är betalt arbete och utifrån det saknar vi 1,5 miljoner för att slutföra projektet. Projektgruppen har därför beslutat att dela upp det i två faser där vi först bygger arenan och i andra fasen installerar solcellerna och kylsystemet. Det ger utrymme att söka pengar en gång till från flera fonder mm. Om vi kan göra delar av arbetet ideéllt så hjälper det också att minska kostnaderna.
Se nedan vad du skulle kunna hjälpa till med och kontakta sedan projektgruppen. (se längst ned på sidan för kontaktuppgifter) 

Betala in bidrag till multisportarenan

Bygglov och nyttjanderättsavtal är klart. Nu har vi några delar kvar att ordna. Där är bland annat att få tillgång till de medel som vi behöver. Här kommer ni in, vi behöver sponsring från privatpersoner och företag. 
Klart att du vill vara med och bidra. Ju mer sponsormedel vi kan få,  desto mindre risk att vi behöver banklån t. ex. Betala in det du känner att du kan bidra med. 

Betala in antingen via:

 • Kontonr: 8024-2 404 026 912-0 (Swedbank, Bjursås sparbank)

 • Bankgiro: 5980-4815

 • Swish: 1236473334

Betala gärna in så snart som möjligt. De som sponsrar med 1000 kr eller mer kan få sitt namn på Möjliggörarnas vägg som kommer att sitta i arenan. Vi behöver få in era medel senast nu under juni 2024 för att hinna få med er på väggen. Det är också såklart ok att betala in i omgångar. Det är på gång med swish också. 

Viktigt! - att tydligt skriva namn om du önskar få dit namn på Möjliggörarnas vägg. 

Ni kan kontakta Jessica Johansen, se kontaktuppgifter längst ned på sidan, gällande sponsring.

Sponsorer

Att bygga arenan är ett stort projekt som kräver stöd. Här kan du se de fantastiska företag och organisationer som sponsrat projektet. Gå in och stöd de företag och organisationer som hjälper oss att bygga arenan. Klicka på respektive logga för att komma till deras hemsida. 
Har ni sponsrat men er logga saknas här nedan? Skicka då in loggan till framtidilighed@gmail.com så lägger vi till den här. 


Diamantsponsorer

50 000 kr eller mer
 • null
 • null
 • null
 • null
 • null
 • null
 • null
 • null
 • null
 • null

Guldsponsorer

10 000 - 49 999 kr
 • null
 • null
 • null
 • null
 • null
 • null
 • null
 • null
 • null

Silversponsorer

5 000 - 9 999 kr
 • null
 • null
 • null
 • null
 • null

Nu börjar projektet bli verklighet

Den 5 november hämtades sargen till arenan i Stockholm. Jobbet utfördes av Robert Svensson (på bilden) och Daniel Hallblom med hjälp av Peter Hallblom fastigheter. 

Nu köööör vi, mot en multiarena i Linghed - Åsen arena.

Tidigare har vi gjort utskick där några av er lämnat in intresse att sponsra bygget av multiarenan som Intresseföreningen Framtid i Linghed tillsammans med Idrottsföreningen Lingheds IF planerar för att bygga. Nu är det dags! Det innebär att vi nu ber er att sponsra på riktigt, d-v-s- betala in det ni ville sponsra med och ni som inte lämnat in intyg tidigare är varmt välkomna att bidra med en slant också.

Alla som bidrar kommer att få sitt/sina namn på det vi kallar "möjliggörarnas vägg". Vi är tacksamma för alla bidrag vi kan få. Planerad byggstart i april 2024 då räknar vi med att det finns nog med medel på vårt konto för detta. 

Tillsammans med er, bidrag från allmänna arvsfonden, Riksidrottsförbundet, Falu kommun, vindpengar, andra fonder, och företagssponsring blir multiarenan verklighet under nästa år.

Multisportarena

I början på december 2022 fick vi en glädjande nyhet att Allmänna arvsfonden beviljade 4,1 miljoner kronor till vårt projekt, en självförsörjande konstfrusen multiarena! Tanken är att solceller ska skapa energi som i sin tur ska hålla igång konstfrusen yta på vintern. Sedan gällde det att få ihop resten av medlen, ca 3-4 miljoner till. Falu kommun har i maj 2024 beviljat projektet 500 000 kr från kommundelsutvecklingsmedlen och tidigare har projektet beviljats 75 500 kr från kommunens VM-stiftelse. Riksidrottsförbundet har beviljat 400 000 kr till projektet. 60 000 kr kommer 2024 i form av  vindpengar från DalaVind. Stiftelsen Lars Hiertas minne har bidragit med 40 000 kr, Svenska Bandyförbundet bidrar med 22 500 kr. Till detta kommer en mängd övriga sponsorer som gjort att vi nu endast saknar tillräckliga medel för att köpa in kylaggregatet.

Nu ska vi få till en arena där det ska kunna bedrivas idrott för skolans elever, skridskoåkning och fotboll mm. Arenan kommer att ha konstgräs på sommaren. Ett stort lyft för byn. Tanken är att vi ska dela med oss av arbetet under färden. Men också att se viljan att hjälpa till, proffesionellt och ideellt!

Välkomna att följa resan.

Sponsring

Har du ett företag som vill synas i samband med multiarenan? Vi arbetar för fullt för att täcka upp medel för det vi budgeterat för. Allmänna arvsfonden har gett oss ett STORT bidrag men vi behöver mer. Då kommer lite information om Sponsorpaket här;


Paketens innehåll:
• Ert namn eller logga på reklamtavla på idrottsplatsen/-hallen
• Logotyp på hemsidans förstasida , www.Linghed.se
• Möjlighet att exponera två erbjudanden per år som kommuniceras via föreningens hemsida, sociala medier
och ev. nyhetsbrev. Sociala medier: Lingheds IF:s facebook och Multiarenans instagramkonto
• Förtur till paketet ”Reklam sarg” om det är möjligt.
Med denna lösning kan ni då välja mellan mindre eller större paket, storlek på namn och nivå kommer synas.
Nivåerna är diamant, guld, Silver- och Bronspaket.

Enligt följande;
Diamant till de som ger 50 000 kr eller mer (t.ex. Allmänna arvsfonden, Falu kommun, Dalavind)

Guld är för de som ger 10 000 kr och upp till 50 000kr

Silver är för de som ger mellan 5000-10000kr

Brons är för de som ger upp till 5000 kr

Vill man ha någon annan lösning eller större summa så är vi öppna för det!
Samt att vi upprättar sponsoravtal för ovan del om så önskas.

Vänligen kontakta Jessica Johansen gällande sponsring.

Alla medel är medel mot våran utveckling av byn och byggnationen av multiarenan. Hoppas vi hörs!

Projektgruppen

Har ni frågor eller funderingar? Kontakta gärna någon av oss i projektgruppen.

Ni kan också skicka ett mail till framtidilinghed@gmail.com

Jessica Johansen

Framtid i Linghed

Sponsring, tillstånd mm

070-597 60 08

Daniel Hallblom

Lingheds IF

Praktiska frågor kring bygget

070-201 16 42

Robert Svensson

Lingheds IF

Praktiska frågor kring bygget

070-256 34 81