Föreningar i Linghed

Linghed är en aktiv by med många föreningar.

Lingheds idrottsförening

Startades 1921. Har en bred verksamhet som omfattar bandy, skridskor, ridning, rodd, utegym mm.

Facebook

Lingheds badhusförening

Vedeldad bybastu sedan 1931.  Öppen för bad på regelbundna tider för herrar, damer samt gemensamt bad. Går att hyra separat.

Pris: vuxna 50 kr, barn/ungdom 25 kr. Åbrovägen 14.

Lingheds skoterklubb

Det uppmärkta ledsystemet omfattar ca 35 mil. Se hemsidan för hur du löser skoterledskort.

Facebook

Hemsida

Lingheds bystugeförening

Förvaltar och hyr ut bystugan. Stora och lilla salen samt kök. Hyra av bord, stolar, porslin mm. Upp till 150 personer. Billigare hyra för medlemmar.

Linghedslivs ekonomisk förening

Föreningen driver matbutiken Tempo Linghed. 

Hemsida

Lingheds bysamfällighet

Samfälligheten äger mark i byn som styrelsen förvaltar. 

Linghed Hökviken byamäns jaktvårdsförening

Denna jaktvårdsförening bildades 1935. Anordnar en hagelstig varje år på torsdagen innan Kristihimmelsfärd sedan 40 år

Linghedsbyns vägförening

Ansvarar för vägunderhållet av byns vägar samt för byns trädgårdstipp. 

Nysjö Stugförening

Föreningen för de som har stugor i Nysjöns fäbod.

Linghed fiskevårdsområdesförening

Verkar för att utveckla och förbättra fisket. Vi jobbar långsiktigt för att kunna efterlämna ett hållbart fiske för framtida generationer.

Linghedsfiske.se

Facebook

Räv Lenas vänner

En förening som bland annat arbetar med att bevara, underhålla och informera om fäbodstigarna i Linghed. 

Spjersbodarnas betesförening

Förening för stugägare, markägare, arrendatorer med familj och givetvis alla våra stödmedlemmar för fäboden. 

Facebook