Vindpeng Tavelberget

Dala Vind, Falu Energi & Vatten och Dala vindkraft ekonomisk förening äger de sex vindkraftverken på Tavelberget nord öst om Linghed och införde vindpengen år 2010. Det är en frivillig ekonomisk ersättning som tagits fram för att gynna en positiv utveckling i trakten runt vindkraftsparken på Tavelberget.

Föreningarna i Linghed får varje år ansöka om att ta del av vindpengen som enligt ansökningskriterierna ska användas för projekt som bidrar positivt till utvecklingen i Linghed med omnejd.

Hittills har Vindpengen genererat ca 500 000 SEK tillbaka till föreningslivet runt Linghed

  • Sista ansökningsdag 31 december.

  • Beslut om tilldelning senast 28 februari

  • Utbetalning senast 31 mars

Läs mer om vindpengen hos DalaVind.